Školení o požární ochraně

26.11.2014 15:54

Neodvratně se blíží konec roku. Pro ty, kteří ještě nestihli svým zaměstnancům zajistit potřebná školení o požární ochraně, jsou k dispozici naše služby.

Objednávka školení požární ochrany

Objednat můžete prostřednictvím našeho objednávkového formuláře nebo na emailu: info@bezpecnostpraceuh.cz či telefonu +420 730 732 751.

Ceny za školení požární ochrany

Ceny za jednotlivá školení se odvíjejí od jejich obsahového zaměření a od počtu školených zaměstnanců. V případě zájmu zašlete poptávku a školení Vám bude v nebližším možném termínu naceněno.

Druhy nabízených školení PO

Pro klienty provádíme zejména následující školení o požární ochraně:

  • školení pro vedoucí pracovníky;
  • školení pro zaměstnance;
  • školení pro osoby zabezpečující požární ochranu v mimopracovní době a době sníženého provozu;
  • školení externích pracovníků.
Dále nabízíme odbornou přípravu:
  • zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek;
  • preventistů požární ochrany.
Kromě výše uvedených, rovněž nabízíme školení první pomoci a odbornou přípravu první pomoci.
Školení provádíme přímo na pracovištích klienta, popř. na předem dohodnutém školícím místě, aby případný přesun zaměstnanců byl co nejméně časově i technicky náročný.
Školení provádíme za pomoci moderní projekční techniky a při využití poutavých prezentací, doplněných o názorné fotografie, obrázky a videa.