Školení o bezpečnosti práce (BOZP)

26.11.2014 15:42

Zjistěte také, proč se vyhnout e-learningovým školením!
Čtěte vyjádření Státního úřadu inspekce práce!

Neodvratně se blíží konec roku. Pro ty, kteří ještě nestihli svým zaměstnancům zajistit potřebná školení bezpečnosti práce, jsou k dispozici naše služby.

Objednávka školení bezpečnosti práce

Objednat můžete prostřednictvím našeho objednávkového formuláře nebo na emailu: info@bezpecnostpraceuh.cz či telefonu +420 730 732 751.

Ceny za školení bezpečnosti práce

Ceny za jednotlivá školení se odvíjejí od jejich obsahového zaměření a od počtu školených zaměstnanců. V případě zájmu zašlete poptávku a školení Vám bude v nebližším možném termínu naceněno.

Druhy nabízených školení BOZP

Pro klienty zajišťujeme školení o právních a ostatních předpisech, zejména s následujícím zaměřením:

 • školení pro vedoucí pracovníky;
 • školení pro zaměstnance;
 • školení pro řidiče firemních vozidel ("referenty");
 • školení o pracích ve výškách;
 • školení o nebezpečných chemických látkách;
 • školení o pracích při likvidaci azbestu;
 • školení pro administrativní pracovníky, se zaměřením na ergonomii;
 • školení elektrikářů;
 • školení jeřábníků;
 • školení vazačů;
 • školení obsluh motorových manipulačních vozíků.
Výše uvedený výčet školení je pouze orientační. Školení je vždy provedeno tak, aby respektovalo požadavky právních předpisů a obsahově bylo zaměřeno na obor činnosti firmy a školených zaměstnanců.
Kromě výše uvedených, rovněž nabízíme školení první pomoci a odbornou přípravu první pomoci.
Školení provádíme přímo na pracovištích klienta, popř. na předem dohodnutém školícím místě, aby případný přesun zaměstnanců byl co nejméně časově i technicky náročný.
Školení provádíme za pomoci moderní projekční techniky a při využití poutavých prezentací, doplněných o názorné fotografie, obrázky a videa.