Školení BOZP a PO

08.06.2015 16:52

Zjistěte také, proč se vyhnout e-learningovým školením!
Čtěte vyjádření Státního úřadu inspekce práce!

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, je dnes již neodmyslitelnou povinností každého zaměstnavatele. Co si však budeme nalhávat. Stále je velká spousta těch zaměstnavatelů, kteří k BOZP přistupují jen formálně a stejně tak i ke školení. Hledají skulinky a možnosti, jak co nejvíce ušetřit - nejen peněz, ale i času, který školení zaměstnanců věnují.

Na co si dát při školení BOZP a PO pozor!

Pokusím se zde shrnout některé ne zrovna šťastné praktiky, při provádění školení a jejich možná úskalí.

Osnova školení bozp

Jelikož se dle zákoníku práce provádí školení o právních a ostatních předpisech BOZP, i samotná osnova, by tyto předpisy a jejich konkrétní ustanovení, které jsou předmětem školení měla obsahovat. 

Pozor na obecné osnovy, kde jsou jen a pouze uvedeny věty typu: "Zaměstnanci při práci musejí používat ochranné pomůcky" nebo "Zaměstnanci nesmí při práci pít alkohol a kouřit". Defakto a správně, by místo výše uvedených vět mělo být uvedeno např.: "písm. d), odst. (4), § 106, Zákoníku práce" nebo "písm. e), odst. (4), § 106, Zákoníku práce." Zde rovněž pozor na to, aby byly předpisy uvedeny v jejich platném znění!

Pokud Vám tedy např. externí školitel takovou osnovu přinese, raději se poohlédněte po jiném.

školení bozp a po

Zřejmě neproškolený zaměstnanec...

Doba (délka) školení BOZP, PO

I s délkou školení, dokáží někteří zaměstnavatelé kouzlit doslova zázraky. Pomiňme teď školení typu: "Tady mi to podepište a naschledanou!" - že je tento způsob špatný, snad netřeba vysvětlovat.

Pojďme se však trochu zamyslet nad tím, jak by takové školení bozp či po mělo být vlastně dlouhé? 

Pokud je v osnově školení uvedeno např. Zákon číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce, lze předpokládat, že dle tohoto obsahu školení, je předmětem školení celý Zákoník práce. Troufám si říct, že jen pouhé přečtení tohoto zákona by zabralo celý den. Vysvětlování jednotlivých ustanovení a jejich provázanosti pak i týden, možná měsíc. To je i jeden z důvodů, proč je v osnově nutno uvádět konkrétní ustanovení, tj. §§, odstavce, písmena, bodu apod.

V případě požární ochrany je dokonce zákonný požadavek, aby dokumentace školení obsahovala časový harmonogram školení.

Abych to uzavřel. Školení musí být vždy tak dlouhé, aby se během něj daly řádně probrat (proškolit) všechny body uvedené v osnově.

Pokud je osnova značně obsáhlá a je zřejmé, že školení dle ní by trvalo i celý den, může být potom např. hodinové školení, provedené dle této osnovy, napadeno jako formální - NEPLATNÉ! Proto je skutečně přípravě osnovy školení nutno věnovat maximální péči. Zpracovatel osnovy by měl předem v dohodě se zaměstnavatelem dohodnout čas, který bude školení věnován.

Ověření znalostí školených

Zákoník práce chce, aby znalosti školených byly v závěru školení ověřeny.

Znovu se zde nabízí několik variant. Zejména externí školitelé, často v dokumentaci školení uvádějí následující nebo jí podobnou větu: "Ověření znalostí školených zaměstnanců bylo v závěru školení provedeno formou individuálního ústního přezkoušení nebo pohovoru."

To je sice hezké, ale...

  1. Skutečně ověření znalostí proběhlo?
  2. Je školitel schopen i po čase doložit, jaké byly stanoveny ústní otázky?
  3. Je školitel schopen i po čase doložit, jakou otázku si konkrétní osoby vybrali / vylosovali?
  4. Je školitel schopen i po čase doložit, jak školení odpovídali?
  5. Je školitel schopen i po čase doložit, jak odpovědi školených vyhodnotil?
  6. a tak by se dalo pokračovat...

Téměř jistě Vám můžu na výše uvedené otázky odpovědět. NENÍ!

A proto je co? Proto je nejlepší k ověření znalostí použít zkušebního testu. Otázky jsou jasné, odpovědi jsou jasné, záznam odpovědí a vyhodnocení jsou také jasné.

Bohužel pro Vás, pro zaměstnavatele platí, že za bezpečnost práce a zajištění školení BOZP odpovídáte vy. Jelikož Vám pravděpodobně externí školitel dal podepsat (schválit a vydat) vnitřní předpis (osnovu), kde jsou uvedeny i podrobnosti školení, je to vše skutečně Vaše odpovědnost. To vy budete např. před soudem, kde Vás pozůstalí po Vašem zaměstnanci, který utrpěl smrtelný pracovní úraz, budou žalovat o nemalé odškodné, vysvětlovat, proč jste neověřil znalosti prokazatelně.

Jak z toho ven? Aneb školení bozp a po jinak, správně a smysluplně

Pokud nechcete naletět, snad bez nadsázky zde mohu použít slovo "podvodníkům", vyberte si správnou odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP a která Vám ve věci školení bozp správně poradí a upozorní na možná úskalí.

V případě zájmu, můžete samozřejmě vybírat i z naší nabídky školení bozp a školení po nebo školení obsluh manipulačních motorových vozíků či kurzů první pomoci. Všech výše uvedených neduhů a ještě mnohých dalších, si jsme vědomi a předcházíme jim. Navíc ke školení využíváme moderních technologií a poutavých prezentačních materiálů, které promění stereotypní nudné školení v zábavné a obohacující. 

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.