Školení bezpečnosti práce

18.04.2014 22:45

Za velmi přiměřené ceny, dohodnuté na základě rizikovosti práce a počtu zaměstnanců, nabízíme provedení školení o právních a ostatních předpisech bezpečnosti práce a požární ochraně zaměstnanců.

Školení BOZP a PO provádíme přímo u Vás, u klientů nebo pokud Vám to více vyhovuje, i na jiných, předem dohodnutých místech - přednáškových místnostech. Ke školení může být využito audiovizuální techniky nebo může být provedeno přímo na pracovišti, s důrazem na konkrétní rizika, popř. může být provedeno i kombinované školení.

Zejména provádíme školení o bezpečnosti práce pro:

 1. Vedoucí zaměstnance;
 2. Zaměstnance a to konkrétně se zaměřením na:
  • administrativní činnosti (s důrazem na zásady správné ergonomie);
  • výrobní činnosti (kovoobrábění, dřevoobrábění, plastikářství, chemická výroba, opravy vozidel, sklářství a další);
  • stavební činnosti;
  • likvidace azbestu;
  • skladování;
  • činnosti při údržbě zeleně;
  • lesnické činnosti;
  • zemědělské činnosti;
  • školské a vzdělávací činnosti;
  • služby (zdravotnictví, kadeřnictví, kosmetika, restaurace, hotelnictví a cestovní ruch, posilovny, bazény a aquaparky a některé další);
  • ostatní (např. benzínové stanice, čistírny odpadních vod, bioplynové stanice a hospodářství, likvidace odpadů);
 3. řidiče firemních vozidel;
 4. obsluhu manipulačních motorových vozíků a obsluhy vysokozdvyžných vozíků;
 5. práce ve výškách a nad volnou hloubkou;
 6. obsluhu vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby stabilní, tlakové nádoby na plyny, plynová zařízení, jeřábníci, vazači, signalisté, obsluha a práce na elektrických zařízeních);
 7. školení požární ochrany;
 8. odborná příprava požární ochrany;
 9. školení o poskytování první pomoci.
Kromě výše uvedených, je po vzájemné dohodě možno provést i jiná školení, přesně na míru dle Vašich představ.
Školení samozřejmě provádíme tak, jak to požaduje Zákoník práce a Zákon o požární ochraně. V závěru školení jsou znalosti zaměstnanců přezkoušeny, předem dohodnutou a stanovenou formou a pokud se tak dohodneme, součástí školení bezpečnosti práce samozřejmě může být i seznámení zaměstnanců s výsledky vyhodnocení rizik práce, pracovních podmínek a s přijatými opatřeními k jejich minimalizaci.
 
Dále nabízíme vytvoření fungujícího systému školení ve Vaší firmě, tj. stanovení požadavků na jednotlivá školení, obsah školení, kdo může školení provádět, způsoby ověření znalostí, periody školení a dále také vytvořit systém managementu rizika. Právě informování zaměstnanců o rizicích práce je velmi klíčové. Vše bude samozřejmě zapracováno a popsáno ve vnitřním předpise společnosti.