První pomoc při úrazech

18.09.2015 13:29

Při své praxi se, bohužel, často setkávám s pracovními úrazy a účastním se šetření jejich příčin a okolností.

Někdy jde jen o drobná poranění, jako jsou naraženiny, drobné škrábance a řezné rány, které si ošetří sám zraněný. Ošetření u těchto úrazů zpravidla spočívá v desinfekci, zafačování gázou nebo přelepení náplastí.

Pak je tu ale skupina vážných úrazů, kdy s ohledem na závažnost poranění, úrazem postižený zaměstnanec není sám sobě schopen první pomoc poskytnout. Do této skupiny úrazů nejčastěji patří velké a hluboké řezné rány, které provází masivní krvácení, amputace, zlomeniny velkých kostí, úrazy očí, chemická poleptání, popáleniny a nebo stavy bezvědomí, např. po úrazech hlavy.

Ze zkušeností musím konstatovat, že u všech úrazů, jejichž šetření jsem se účastnil, se vždy našel někdo, kdo poskytl první pomoc. Což je rozhodně velmi dobrá zpráva. 

Co již tak dobrá zpráva není je fakt, že u většiny těchto závažnějších úrazů nebyla první pomoc poskytnuta tak, jak by být na úrovni lajka, zachránce, být poskytnuta mohla.

Časté chyby při poskytování první pomoci

Mezi nejčastější chyby patří např. 

  • zbytečné škrcení končetin při krvácení, zaškrcování na nevhodných místech (předloktí, lýtko);
  • poslouchání a plnění přání úrazem postiženého ("Před návštěvou doktora se chci ještě umýt"; "Potřebuji se napít"; "Ještě si skočím do šatny se převléct / pro věci" apod.);
  • podcenění příznaků zranění;
  • vytahování zapíchnutých předmětů z těla;
  • obvazování popálenin;
  • nezajištění dostatečného výplachu oka, při kontaktu s žíravinami;
  • nevhodné ošetření amputátu;
  • transport úrazem postiženého k lékaři;
  • a některé další.

Některé chybné úkony první pomoci mohou znamenat pouze zvýšené útrapy úrazem postiženého, jiné však mohou přímo zapříčinit smrt nebo vznik trvalých následků na zdraví!

Pokud si chcete být jisti tím, co dělat v situaci, kdy budete moci zachránit lidský život - a že se do této situace za život dostane téměř každý z nás, přihlaste se na některý z kurzů první pomoci, které kladou maximální možný důraz na praktické osvojení si úkonů první pomoci.

Kurzy první pomoci Uherské Hradiště

Kurzy první pomoci Uherské Hradiště

Eva Hofmanová | Kurzy první pomoci

Velmi důležité také je uvědomit si, že přivolaná zdravotnická záchranná služba (155) nedorazí dříve, než za přibližně 5 minut. Může však vzhledem k okolnostem dorazit i za 30 a více minut! Bohužel právě těchto prvních pět minut, je při záchraně životů velmi důležitých.