První pomoc na pracovišti

30.07.2014 14:51

Stále se setkávám s dotazy týkajících se poskytování první pomoci na pracovišti. Pokusím se tedy velmi stručně shrnout základní zásady a požadavky, které musí být naplněny.

Lékárnička první pomoc

Ilustrační foto: Téměř prázdná lékárnička. Bohužel častý nešvar českých zaměstnavatelů.
Autor: OpenClips, zdroj: pixabay.com; licence CC0 1.0 Public Domain Dedication

Pro řádné zajištění poskytování první pomoci v případě úrazu na pracovišti je tedy nutné:

 1. Mít zajištěného smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (dříve závodního lékaře);
 2. Ve spolupráci se smluvním poskytovatelem stanovit:
  • druh, počet a umístění prostředků pro přivolání první pomoci;
  • počet a umístění lékárniček (důležité je neopomíjet tzv. "mobilní" lékárničky, které si zaměstnanci berou zejména na detašovaná a odlehlá pracoviště);
  • vybavení jednotlivých lékárniček (v případě povinných lékárniček ve vozidlech, může být jejich vybavení stanoveno dle hodnocení rizik i nad rámec požadavků právních předpisů);
  • počet a konkrétní zaměstnance (tzv.: "zdravotníky"), určené k přivolání první pomoci a k poskytnutí neodkladné laické první pomoci do příjezdu záchranářů;
  • způsob vyškolení určených zdravotníků (pozn.: při školení první  pomoci je velmi důležité klást důraz na praktické zvládání problematiky, nikoli jen na prostou teorii).
 3. Dále, rovněž např. ve spolupráci se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb a dále např. ve spolupráci s OZO BOZP a vedoucími pracovišť:
  • vypracovat tzv. "traumatologický" plán a pracoviště vybavit pokyny pro poskytování první pomoci (např. ve formě grafických tabulí);
  • zajistit poskytnutí základních informací všem zaměstnancům společnosti o poskytování první pomoci.
Častou chybou je řešení první pomoci globálně - v rámci celé firmy, čímž může dojít k podcenění rizik na jednotlivých pracovištích. Otázky první pomoci, jak je výše uvedeno, je potřeba řešit v rámci každého pracoviště firmy, včetně, jak již bylo zmíněno, externích a dočasných pracovišť.
Výše uvedené zásady je nutno jako nezbytné minimum. 
Důležité je si uvědomit, že i absolutní dodržování všech zásad BOZP nemůže nikdy zcela eliminovat riziko vzniku úrazu. Úkony bezodkladné laické první pomoci potom hrají velmi důležitou roli a často tvoří mezník mezi životem a smrtí.
 
A jak je na tom Vaše pracoviště s první pomocí? Podělte se s námi o zkušenosti níže v komentářích.