Profesionální audity BOZP, PO

11.09.2015 07:18

Patříte mezi ty podnikatele, kteří si skutečně svých zaměstnanců váží a chtějí, aby podmínky práce byly i na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany zcela v pořádku? 

A i Vám se zdá, že auditoři systému bezpečnosti, např. OHSAS 18001, nejsou při své práci zcela důslední? 

Chcete získat profesionální pohled na problematiku BOZP, PO a to nejen z pohledu formální správnosti Vaší dokumentace, ale zejména z pohledu dodržování zásad a opatření, jejich efektivnosti a smysluplnosti? 

Pokud ano, je nabídka profesionálních auditů bezpečnosti práce a požární ochrany určena právě Vám.

Pomůžeme Vám zjistit slabá místa, doporučíme konkrétní opatření a to vše s jedinným cílem --> zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve Vaší společnosti!

Např. hodnocení pracovních rizik. Hodnocení rizik se dá dělat špatně, dá se dělat i dobře, ba dokonce skvěle. Po auditu však možná zjistíte, že rizika se dají hodnotit i smysluplně!

Více o auditech, včetně kalkulačky pro orientační výpočet ceny auditu, naleznete v sekci služby bezpečnosti práce, objednávky můžete provést prostřednictvím objednávkového formuláře.

Bezpečnost práce závady Nedostatky bezpečnosti práce - únikové cesty
Některé závady mohou být zcela zřejmé, jiné však potřebují oko odborníka.