Proč si domů pořídit hasící kouli?

18.05.2014 12:53

Spousta domácností možnost případného vzniku požáru vůbec neřeší. Představ te si však situaci, kdy k požáru skutečně dojde. Jak se zachováte? Myslíte, že lze požár uhasit kbelíkem vody? Někdy, v počátcích, samozřejmě ano, později se však plameny pár litrům vody jen vysmějí. 

Druhou možností je, že domácnost s případným požárem počítá a snaží se na něj připravit - tj. v domácnosti je přenosný hasící přístroj, ideálně v kombinaci s autonomními hlásiči požáru (u nově postavených objektů je tato kombinace dokonce povinností). Ani hasící přístroj Vám však nezaručí, že případný požár dostanete včas pod kontrolu. A doba, než se k Vám dostanou přivolaní hasiči může být dostatečná k tomu, aby došlo k úplné devastaci jedné místnosti nebo dokonce několika vzájemně propojených místností. V takovém případě jdou škody často do stovek tisíců. Problém není ani tak v tom, že by byl hasící přístroj málo účinný. V případě řádného použití přístroje, např. práškového s náplní hasiva 6 kg, jste schopni uhasit poměrně velký požár. Standardní práškové hasící přístroje mají hasební schopnost 34A, což znamená, že takový hasící přístroj v rámci zkoušek v autorizované zkušebně dokázal uhasit hranici z dřevěných hranolků o délce 3,4 m, šířce 0,5 m a výšce 0,56 m. Problém spočívá v tom, zda vůbec budete mít možnost požár hasit. Dnes jsou všude plasty. Požár v domácnosti znamená, s opravdu velkou pravděpodobností, požár plastů. A plasty při hoření nejsou vůči lidem vůbec, ale opravdu vůbec vlídné. Většina z nich při svém nedokonalém hoření vyvíjí velké emise vysoce toxického a dráždivého kouře. Ono už prvních pár nádechů může člověka doslova vyřadit z provozu. A tyto první nádechy nebývají provedeny až v místě požáru, ale často značně daleko od tohoto místa. V takovém případě vůbec nebudete schopni se s hasícím přístrojem k požáru přiblížit, natož ho pak hasit.

Pokud nechcete dopadnout, jak je zachyceno výše na obrázku, správným řešením pro Vás může být použití hasící koule Elide Fire.

Hasící koule Elide Fire

Hasící koule je "balón", naplněný hasivem Furex 770, který v plamenech praskne, lépe řečeno exploduje a tím nadávkuje hasivo a uhasí požár až do rádiusu 10 m2. Nejedná se o explozi v pravém slova smyslu. Použití koule je bezpečné. Výrobce dokonce předvádí odpálení koule v ruce. Takže se nemusíte bát, že by koule sice uhasila plameny, ale výbuchem zdemolovala Váš byt. Navíc hasivo nepáchá žádné škody. Po použití je možno jej vysát. Na rozdíl od běžných hasících prášků, pěn a vody.

Hasící koule je, na rozdíl od hasících přístrojů, autonomním hasícím prostředkem. To znamená, že je schopna automatického hašení. Hasící kouli si jednoduše, pomocí držáku, osadíte na zeď. Kouli buď můžete osadit v místě, kde skutečně předpokládáte vznik požáru, nebo si ji dáte na jiné místo, kde bude vždy "poruce". Pokud se ke kouli dostanou plameny, sama se aktivuje a uhasí požár již v jeho zárodku. Pokud se k ní plameny jen tak nedostanou, pak není nic snažšího, než kouli z držáku sundat a do plamenů ji z bezpečné vzdálenosti vhodit. Koule váží 1,5 kg, takže je dostatečně lehká na to, aby její aplikaci zvládly i ženy, dokonce i děti.

Další doplňující vlastností koule je to, že v případě použití, tj. výbuchu, vytvoří zvukový efekt o hlasitosti až 145 dB, čímž spolehlivě upozorní na skutečnost, že se něco děje.

Nespornou výhodou je také fakt, že koule má garantovanou životnost 5 let a to bez nutnosti provádět jakékoliv kontroly či údržby. Hasící přístroje je pro jejich řádnou a spolehlivou funkci nutno kontrolovat alespoň 1 x ročně a to k tomu odborně způsobilou osobou.

Hasící kouli Elide Fire pořídíte přibližně za 1800 Kč, pro porovnání, solidní práškový hasící přístroj (6kg), vyjde na přibližně 1000 Kč. Pokud k tomu připočtete náklady na jeho údržbu, za pět let budete na přibližně na stejné ceně, jako za kouli.

Hasící koule ve firmách

Hasící koule Elide Fire samozřejmě nalezne i uplatnění ve firmách různých oborů činností. Koule může vcelku obstojně zastoupit stabilní hasící zařízení (např. sprinklerův hasící systém). Hasící kouli je vhodné umísťovat do míst, kde je předpoklad vzniku požáru a kde není trvalá obsluha. Např. elektrorozvodny, kotelny, technologie sklady apod.

Hasící koule může být rovněž vhodným doplňkem povinné výbavy vozidla, kdy se skvěle hodí i na hašení požáru motorového či i nákladního prostoru vozidla.

Více o požární ochraně ve firmách, se můžete dočíst v naší sekci: požární ochrana.

Závěrem bych jen rád upozornil, že hasící koule nemůže nikdy plně zastoupit funkci přenosného hasícího přístroje. Proto je vhodné, tyto hasící prostředky kombinovat.

Níže si můžete pustit prezentační video hasící koule Elide Fire.