Požár - prodejna motocyklů

20.10.2014 06:36

V Miloticích na Hodonínsku došlo k požáru v prodejně motocyklů. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Škody se však vyšplhali až ke dvěma miliónům korun. O požáru informoval server pozary.cz, ale i další zpravodajské servery, jako např. novinky.cz nebo denik.cz.

Příčina požáru je doposud v šetření. Na vině mohla být závada či neodbornost na elektroinstalaci ve spojitosti s pohonnými hmotami.

Z reakcí diskutujících je patrné, že obecně mezi veřejností převládá názor, že škody způsobené takovým požárem, uhradí majiteli pojišťovna. V pojišťovací smlouvě však bývá více, či méně rozvinuté ujednání o dodržování podmínek požární ochrany a předpisů požární ochrany. Majitel vyhořelé prodejny by si tedy měl připravit zejména:

 • kolaudační rozhodnutí o užívání prostoru prodejny;
 • stavební dokumentaci objektu, včetně požárně bezpečnostního řešení (technické zprávy požární ochrany);
 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností a dále dle začlenění:
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany;
 • požární řád;
 • požární poplachové směrnice;
 • dokumentaci o školení a o odborné přípravě požární ochrany, včetně platných záznamů o provedeném školení a odborné přípravě;
 • požární knihu se všemi relevantními záznamy, především se záznamy řádně prováděných preventivních požárních prohlídek;
 • stanovení termínů a lhůt revizí, kontrol, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště;
 • doklady o prováděných revizích a kontrolách vyhrazených technických zařízení, ale i jiných provozovaných zařízeních;
 • doklady o kontrolách provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení;
 • protokol o nezařazení;
 • bezpečnostní listy k nebezpečným chemickým látkám a směsím, se kterými bylo nakládáno;
 • další dokumenty, dle konkrétních podmínek v prodejně.
Pokud si nejste jisti, že výše uvedené dokumenty a činnosti máte řádně vedeny, provedeny a zajištěny, neváhejte se nás kontaktovat, se vším Vám rádi pomůžeme. Nejen, že budete krytí, v případě vzniku požáru, ale především, naplněním požadavků předpisů požární ochrany, dojde ke zvýšení úrovně požární ochrany a k minimalizaci rizika vzniku požáru u Vás, ve firmě.
 
20. 10. 2014 | Autor: Ing. Vít Hofman