Porušení BOZP v praxi!

23.09.2014 12:08

Tímto článkem bych rád prezentoval své poznatky z praxe odborně způsobilé osoby v BOZP a technika požární ochrany. Článek zachycuje porušování předpisů BOZP, PO v praxi, včetně fotodokumentace. Článek a vůbec téma jako takové, bych rád postupně doplňoval o nové poznatky.

Většina níže uvedených porušení měla dříve a velmi pravděpodobně bude mít i v budoucnu, za následek vážný, či dokonce smrtelný pracovní úraz. Komentářem se snažím danou situaci trochu odlehčit. 

Samozřejmě jsou velmi vítány i reakce Vás, čtenářů. Velmi potěší každá příhoda a poznámka v komentářích pod článkem nebo v diskusním fóru webu, stejně tak jsou vítány fotografie pořízené např. na Vašich pracovištích nebo ve Vašem okolí.

Ukázka (NE)správného parkování
Není zase až tak výjimečné, potkat řidiče, který svůj automobil zaparkuje takovým způsobem, že při tom zabere dvě parkovací místa, popř. zabere jen jedno, a druhé defakto znemožní použít. Viz níže první fotografie. S tím se dá žít. Většinou je to způsobeno spěchem, nepozorností nebo zkrátka nedostatečnými zkušenostmi řidiče.
Když ale potkáte vozidlo, které je zaparkována přes čtyři parkovací místa, nezbývá, než si pomyslet, že řidič musí být přinejmenším velmi zvláštní osobnost.
 
Porušené předpisy: Zákon č. 1/000 Sb., Selský rozum, v platném znění.
Nevhodné parkování
Nevhodné parkování
 
Zatarasený rozvaděč
Níže uvedená fotografie je opravdu jen jedna z mnoha, která se dá pořídit. Dle mých poznatků, je místo před elektrickými rozvaděči, hlavními uzávěry vody, plynu nebo např. před topnými tělesy, obecně, v očích zaměstnanců a často i zaměstnavatelů, chápáno jako nejvhodnější místo ke skladování prakticky čehokoli, ideálně když je skladovaným materiálem hořlavina.
 
Porušené předpisy: písm. b), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp.
Zatarasený rozváděč
 
Otevřený elektrický rozvaděč
Elektrické rozvaděče, zvláště ty staršího data výroby, bez dostatečného krytí proti kontaktu s živými částmi, musejí zůstat trvale otevřené a přístupné zejména veřejnosti. Alespoň tak by se dala vyložit praxe v některých firmách. Jinak je snad samozřejmé, že skříň rozvaděče, se kolem jeho částí montuje mimo jiné i proto, aby tyto spolehlivě zakryla a zabezpečila.
 
Porušené předpisy: písm. c), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp.
Elektrický rozváděč
 
Skladování v regálech
Obdobně, jako místo před rozvaděči je chápáno jako nejvhodnější pro skladování hořlavých materiálů, je nejvyšší regálová police chápána jako nejvhodnější místo v regálu, pro uložení rozměrných, často i velmi těžkých předmětů a materiálů. Často je skladovaný materiál vybírán tak pečlivě, aby se přesně vešel mezi regálovou polici a strop či nejnižší stropní konstrukci a tento prostor tak do posledního místečka skvěle vyplnil.

Porušené předpisy: ČSN 26 9030
Nevhodné skladování v regálech
 
Skladování v regálech 2
O regálech panuje ještě několik dalších mýtů. Např., že nosnost regálových buněk nebo chcete-li, polic, se na každém regálu povinně vyznačuje jen ze srandy a že uvedené nosnosti se samozřejmě nemusejí vyčíst z průvodní dokumentace, ale tyto je možno dle libosti odhadnout.

Porušené předpisy: bod 10.2, přílohy k NV. č. 101/2005 Sb.
Nosnost regálu
 
Skladování v regálech 3
U regálů ještě chvíli zůstaňme, protože existuje ještě další, velmi rozšířený mýt. Ulička mezi regály neslouží pro pohyb osob a skladovacích prostředků, nýbrž ke skladování a to je i jeden z důvodů, proč nezáleží na její šířce, která může být dle potřeby snížena libovolně pod jeden metr.

Porušené předpisy: bod 10.3, přílohy k NV. č. 101/2005 Sb.
Regálová ulička
 
Šnekový dopravník
Šnekové, ale i jiné dopravníky, připravili o končetiny a často i o život již nesčetně lidí. Hlavní příčinou bylo zachycení pohybujícími se částmi stroje. Proto je povinností, aby tyto části byly spolehlivě a bezpečně zakrytovány. Proč tomu tak často není, je mi záhadou. (Pozn.: pro případ údržby nic nebrání tomu, aby kryty byly snímatelné).

Porušené předpisy: bod 2, přílohy 4, k NV. č. 378/2001 Sb., vzpp.
Šnekový dopravník - chybějící kryt
Šnekový dopravník bez krytu
 
Dvojitý žebřík
Na dvojitém žebříku se nesmí co? No přeci stát na posledním stupni. Limitem je dokonce 0,5 m od horního konce žebříku.

Porušené předpisy: bod 9, části III, přílohy k NV. č. 362/2005 Sb., vzpp.
Žebříky a dvojité žebříky
 
Zatarasené únikové východy
Únikový východ z objektu je opravdu to poslední místo, kam si parkujte svá vozidla a to bez ohledu na dobu parkování.

Porušené předpisy: písm. b), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp.
Únikové cesty a východy
 
Bezpečnostní značení a tabulky
V případě, že se rozhodnete upozornit vstupující osoby na jistá rizika bezpečnostními tabulkami, nezapomeňte v obchodě, při jejich nákupu, vykoupit všechny druhy. Tyto je následně důležité dát, nikoli do míst, kde riziko skutečně hrozí, ale na jedno konkrétní místo a to co možná nejblíže k sobě, aby přehlednost byla pokud možno co nejnižší.
A nebo nám výše uvedený postup nařízení vlády přímo zakazuje? 

Porušené předpisy: písm. a), odst. (7), § 2, NV. č. 11/2002 Sb., vzpp.
Bezpečnostní tabulky a značení
 
Hasící přístroj
Hasící přístroje je nutné, pokud možno, co nejlépe zamaskovat, aby nebyly vidět a nikoho nestrašily.
A nebo je vhodnější, aby byly hasící přístroje na dobře viditelných a přístupných místech a v případě potřeby mohly být efektivně použity k záchraně životů a mejetku?

Porušené předpisy: odst. (2), § 3, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 
Nebezpečný pracovní postup
Je třeba komentář? 

Porušené předpisy, např.: 
bod 3, části I., přílohy 3, k NV. č. 591/2006 Sb., vzpp;

písm. b), odst. (1), § 3, NV. č. 362/2005 Sb., vzpp.
Nebezpečný pracovní postup