Noční doba, práce v noci a lékařské prohlídky

03.03.2015 19:40

Pokud zaměstnanec pracuje v noci, musí se podrobit lékařské prohlídce před zahájením této práce a následně nejméně 1 x ročně prohlídce periodické. Ale. Není to tak úplně jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Bezpečnost práce - noční práce

A co že to je ta noční doba a práce?

Vše nám řekne písm. j), odst. (1), § 78, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp. Noční doba je doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou. Noční prací je potom práce konaná v noční době.

Kdo je zaměstnancem pracujícím v noci?

Písm. k), odst. (1), § 78, Zákoníku práce, vzpp, je zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v odst. (1), § 94, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp (období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne).

Pozor na řidiče vozidel!

V případě řidičů, na něž se vztahuje nařízení vlády č. 598/2006 Sb., (řidiči nákladních vozidel nad 3,5 t), platí trochu jiná pravidla. Dle písm. f), § 3, tohoto nařízení, řidič pracuje v noci, i když mezi 22:00 a 6:00 odpracuje byť jedinou minutu. Není tedy nutno dodržet podmínku práce po dobu 3 hodin.

Vše vychází z § 100, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Noční práce - riziko ohrožení zdraví?

Podle bodu dle bodu 13, části II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb., vzpp, noční práce představuje tzv. riziko ohrožení zdraví - toto by měl znát zejména smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb, který musí zdravotní prohlídky provádět. 

Každoroční prohlídka by tedy neměla minout ani prodavačky např. na benzínkách, recepční, pracovníky ostrany a další profese.

Zvláštní požadavky na noční práci

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení. Což může být v některých případech dosti problematické.

Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Nezapomínejme, že zaměstnavatel pracoviště vybavuje prostředky pro posyktnutí první pomoci ve spoulupráci se svým smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb, kterého musí mít každý zaměstnavatel zajištěného.