Lékařské prohlídky zaměstnanců - agenda

25.11.2014 14:14

Jelikož se systém pracovnělékařských služeb, včetně lékařských prohlídek zaměstnanců, stal po novelizaci právních předpisů pro značné % zaměstnavatelů nepřehledný, rozhodli jsme se pro Vás připravit jednoduchý systém, jehož hlavním cílem je tuto oblast zaměstnavateli maximálně ulehčit.

Zavedení systému pro lékařské prohlídky zaměstnanců ve firmě je nově nabízeno jako služba, jejíž bližší popis naleznete na stránce https://www.bezpecnostpraceuh.cz/sluzby-bozp-po/bezpecnost-prace/pracovnelekarske-sluzby/lekarske-prohlidky-zamestnancu.

Snad Vám systém ulehčí od starostí a pomůže, vše kolem lékařských prohlídek plnit řádně a včas.

Autor: Ing. Vít Hofman, OZO BOZP, TPO