Kategorizace prací vs. lékařské prohlídky

27.03.2014 18:48

Je tomu již téměř rok, co nabyla účinnosti vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, čímž byla zakončena novelizace právních předpisů, upravujících oblast pracovnělékařských služeb. Přesto mám pocit, že jen minimum zaměstnavatelů, nové povinnosti úspěšně rozklíčovali.

V tomto krátkém článku se zaměřím na konkrétní oblast pracovnělékařských služeb a to sice na pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb
Poskytovatel pracovnělékařských služeb není jen "obvoďák"! 
Autor obrázku: Vic; zdroj: www.flickr.com; licence: (cc) creative commons

Velmi důležité a pro praxi přínosné se stalo, že vyhláška konečně propojila pracovnělékařské prohlídky se zařazením prací do kategorií. Propojení a vůbec všechny návaznosti sice ještě nejsou takové, jaké by mohly být, každopádně je to krok ku předu. Zjednodušeně řečeno. Pracovnělékařské prohlídky slouží k tomu, aby se rozhodlo, zda je konkrétní zaměstnanec ke konkrétní práci zdravotně způsobilý či nikoli. Aby toto bylo možné, je nutné splnit několik podmínek. Předně. Smluvní poskytovatel musí znát práce a pracoviště zaměstnanců, které má posuzovat. Proto je striktně uložena povinnost, míst uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem a proto vznikla povinnost, zajistit dohled poskytovatele nad prácemi a pracovními činnostmi.

Kromě druhu a podmínek samotných prací, musí samozřejmě poskytovatel rovněž znát, rizika prací. Tj. poskytovatel musí mít k dispozici a dokonce se může podílet, na procesu zařazení prací do kategorií. Je totiž logické, že zaměstnanec, který pracuje v rizikové práci z hlediska hluku, musí podstoupit jiná vyšetření, než zaměstnanec pracující v riziku prachu nebo např. vibrací.  Rovněž je logické, že zaměstnanci v nižší, méně rizikové kategorii, nemusejí absolvovat tak náročná vyšetření, jako zaměstnanci v kategorii např. 3, 4. Kromě kategorizace prací, hraje svou roli také fakt, zda zaměstnanci konají práce a činnosti, při nichž hrozí zvýšené riziko ohrožení zdraví. Takže defakto i zaměstnanec, pracující v nejméně rizikové kategorii 1, pokud dělá činnost představující zvýšené ohrožení zdraví, spadá do režimu přísnějších pracovnělékařských prohlídek. Mezi tyto činnosti např. patří řízení dopravních prostředků, obsluha jeřábů, tlakových nádob, práce spojené s hlasovým projevem, epidemiologicky závažné práce, jako např. kosmetické, masérské a kadeřnické služby a některé další.

Kategorizace - riziková práce
Riziková práce? Možná ano, možná ne. Rozhodne kategorizace!
Autor: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua J. Wahl; zdroj: commons.wikimedia.org; licence: Public Domain

Od kategorií a rizikových činností se rovněž odvíjejí periody pracovnělékařských prohlídek.

Pokud to shrnu. Pro řádné provádění pracovnělékařských prohlídek, je nutno mít správně zařazeny práce do kategorií - souhlasné stanovisko vydá místně příslušná krajská hygienická stanice a toto zařazení, propojit se systémem pracovnělékařských služeb.

Nezapomeňte, že platná zdravotní prohlídka Vašeho zaměstnance (v návaznosti na kategorizaci prací), je dnes důležitým dokladem při šetření příčin téměř každého pracovního úrazu!

Pracovnělékařské prohlídky dnes stojí nemalé finanční částky, i to může být pro někoho dobrý důvod, proč je dělat řádně.

Více informací o zařazení prací do kategorií se dozvíte např. zde.