Hluk - měření rizikového faktoru

14.04.2014 16:45

Od 1. května 2014 zahajujeme činnost měření hluku pracovních podmínek.

Měření je určeno zejména pro vytipování hlučných míst pracoviště, kde je nutno použít ochrany sluchu a zejména pro přesnější určení, jaký typ ochrany sluchu bude v takových podmínkách adekvátní.

Měření hluku pracoviště a pracovních podmínek je důležitou součástí hodnocení rizik, ve smyslu § 102, Zákoníku práce a rovněž důležitou součástí hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků.

Měření hluku může být také použito pro podložení rozhodnutí o zařazení prací do kategorie první, tj. pro tzv. kategorizaci prací.

Dále je vhodné měření provést pro přesnější vytipování hlukem exponovaných míst, kde bude násleně provedeno měření hluku prostřednictvím akreditované laboratoře, nutné pro zařazení prací do kategorie 2 a vyšší. Tím bude akreditované měření efektivnější a ve finále může být i levnější.

Měření hluku nabízíme jako samozřejmou součást komplexních služeb na úseku BOZP, tj. jakož to součást "outsourcingu BOZP", v ceně stanoveného smluvního paušálu.

Pro měření hluku využíváme profesionálního přístroje, hlukoměru, který je pravidelně kalibrovaný a dle předem stanovených a efektivních metodik.

Nezapomínejte, že hluk je velmi nebezpečným stresovým faktorem, který nezpůsobuje pouze poruchy sluchu, ale i řadu dalších komplikací, majících vliv na celkové zdraví člověka. Hluk je také velmi významným původcem nemocí z povolání. Je proto důležité hluk nepodceňovat, řádně a především včas řešit.

Od úrovně hluku 80 dB - je doporučeno používa ochranu sluchu. Od úrovně 85 dB - je ochrana sluchu povinná!

Měření hluku a vše s tím související si můžete objednat zde, popř. nás kontaktovat pro více informací.

Cena měření je velmi individuální a závyslá zejména na rozsahu měření, zda je měření prováděno venku, uvnitř, jaký má být výstup měření, tj. účel měření a doba měření - čím delší, tím přesnější údaje. Standardně se cena za měření může pohybovat od 1000 Kč do 5000 Kč.

Hluk na pracovišti