Hasící přístroje a školení řidičů vozíků

03.06.2015 17:02

Možná si říkáte, co mají společného hasící přístroje a školení řidičů motorových manipulačnách vozíků? Zejména to, že pro obě tyto činnosti, spadající do oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vznikly spřátelené webové stránky.

Revize hasících přístrojů, požárních hydrantů

Marcel Kolísek - revize PHP, hydrantů

www.hasicipristrojeuh.cz

První z nich jsou webové stránky zaměřující se na problematiku kontrol provozuschopnosti, neboli revizí, přenosných hasících přístrojů a požárních hydrantů. 

Na stránkách naleznete spoustu zajímavých informací z této problematiky a rovněž i nabídku různých druhů a typu hasících přístrojů a hydrantů k prodeji.

Pokud tedy doposud nemáte hasící přístroje nebo Vám chybí pravidelné roční kontroly provozuschopnosti, neváhejte se ozavat reviznímu technikovi, panu Marcelovi Kolískovi, který pro Vás jistě vytvoří skvělou cenovou nabídku.

Školení obsluh (řidičů) manipulačních vozíků

Školení řidičů motorových vozíků - Adriana Kolísková

www.motorovevozikyuh.cz

Dále máte skvělou příležitost, navštívit webové stránky zabývající se školením obsluh (řidičů) manipulačních motorových vozíků, včetně vozíků vysokozdvižných. 

Na stránkách rovněž naleznete spoustu zajímavých informací a skutečností, vztahujících se k problematice vozíků.

Paní Adrianě Kolískové, instruktorce manipulační techniky, se tedy ozvěte všichni vy, kteří chcete předejít tomu, aby Vaši zaměstnanci, pověřeni obsluhou motorových vozíků způsobili úraz sobě nebo jiným osobám a nebo škody na majetku, které v případě skladování a manipulace vozíky, mohou být opravdu extrémní.

Rovněž věřím, že paní Kolísková pro Vás připraví neodolatelnou cenovou nabídku.

Nabídka "webové" spolupráce

Pokud máte nápad nebo zájem, jak si vzájemně podpořit své weby nebo jak spolupracovat, budeme rádi, pokud nás kontaktujete. Určitě se pokusíme nalézt společné řešení, výhodné pro obě strany.