Dokumentace BOZP, PO

24.11.2014 16:00

Dlouho jsem Váhal, zda podobný článek zveřejnit, či nikoli. Události z poslední doby mě však definitivně přesvědčily, že krátké pojednání o dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany, zde přeci jen uveřejním.

Dokumentace BOZP, PO

Nejprve bych rád uvedl na pravou míru často slýchaný mýtus o tom, že BOZP = dokumentace. Dokumentace BOZP je jen nepatrnou částí celé problematiky BOZP či PO. Je velmi důležitá, ale prim hraje zejména ve chvílích mimořádných událostí, jejich šetření a zejména při stanovování odpovědností za ně. V případě běžného provozu jsou dokumenty BOZP spíše podpůrnými nástroji a co si budeme nalhávat, v praxi, často i přes sebevětší snahu OZO BOZP, se zaměstnancům dostanou do rukou jen výjimečně a často spíše náhodně, než-li úmyslně.

Proto přístup zaměstnavatele (klienta), který nás osloví s tím, že chce zajistit bezpečnost práce, požární ochranu a ve skutečnosti tím myslí, chci dodat dokumenty a víc mě nezajímá, je přinejmenším zarážející.

 

Cena za vypracování dokumentace BOZP, PO

Další často nepochopenou záležitostí je cena za vypracování jednotlivých dokumentů. Dokument, ať už BOZP, či PO, je firemním předpisem, který specifikuje požadavky uložené právními předpisy anebo opatření plynoucí z řízení rizik či stanovení podmínek požární ochrany, na konkrétní podmínky firmy. Správný dokument BOZP, PO by měl tedy konkrétně stanovit co, kdo, kdy a jak. SAW toto plně respektuje. Každý dokument je psaný přesně na míru konkrétnímu klientovi. Dokumenty jsou vypracovány nejdříve po provedení prohlídky a zjištění stavu pracovišť, prací a pracovních podmínek. Jiné, než takto vypracované dokumenty jsou zbytečné. Formálně vypracované dokumenty zkrátka nemohou plnit svou úlohu, zejména tedy nemohou dostatečně bránit zaměstnavatele a vedoucí zaměstnance v případě vzniku mimořádných událostí.

Pokud si však někteří zaměstnavatelé myslí, že např. cena 200 Kč za vypracování požárního řádu, dle požadavků § 31, vyhlášky č. 246/2001 Sb., je v pořádku a jakákoliv vyšší cena je nepřiměřená, nezbývá než jim popřát hodně úspěchů v případě případného požáru.

Abych to uvedl na pravou míru. Vezměme v úvahu, že zpracovatel požárního řádu, tj. technik požární ochrany, si vezme 80 Kč / hod (v praxi zcela nereálné, běžné hodinové taxy jsou 300 a více Kč / hod). Jede ke klientovi (i nazpět) - 1 hod. U klienta provede obhlídku pracoviště a doptá se na potřebné věci - 1 hod --> tj. na samotné zapracování zjištěných skutečností do dokumentu a jeho vypracování, včetně předání, zpracovateli zbývá 30 min = 40 Kč. 

A co tím chci říct? Rozhodně si zde nechci stěžovat na to, že je konkurence levnější, spíše chci upozornit na fakt, že poctivě vypracovaný dokument, který bude mít určitou Váhu, zkrátka nemůže stát stejně jako dokument, který je zpracovaný pouze formálně. 

Opravdu si myslíte, že za 200 Kč, tj. cca necelé 3 hod práce (při výše uvedené nereálné hodinové sazbě), dokáže někdo vypracovat na profesionální úrovni tak náročný a důležitý dokument, kterým požární řád bezesporu je? Odpověď je jednoduchá. Nedokáže. I kdyby měl dotyčný zpracovatel k dispozici statisíce vzorů, pokud osobně nezjistí konkrétní podmínky na pracovišti, stále se jedná o formálně zpracovaný dokument = zbytečný dokument. Praxe je však skutečně taková, že se v oblasti BOZP i PO angažují takoví lidé, rádoby odborně způsobilé osoby, kteří si staví byznys na magické kombinaci kláves "ctrl + c / ctrl + v" - tedy na kopírování. Zcela běžnou praxí je, že si firma objedná dokumentaci, zpracovatel ji např. za cca 1500 - 3000 Kč dodá do jednoho týdne a pak zcela stejnou dokumentaci vidím u firmy jiné. V čem tedy spočívá práce zpracovatele? V tom, že si z internetu stáhne vzory dokumentů, u každého přepíše hlavičku a tyto pak prodá. Ano, např. 1500 Kč za soubor 20ti dokumentů (takový standart) se zdá být málo. Pokud ale vezmeme v potaz, že onen přepis hlavičky každého z dokumentů zabere 1 min a přičteme-li ještě 5 min k dobru, dostaneme se na čas 25 min / 20 dokumentů / 1500 Kč = 3600 Kč / hod. Pokud přepočteme na běžnější cenu za tento standardní soubor dokumentů, tj. 3000 Kč, hodinová sazba vzroste na 7200 Kč. A za ni by se nemusel stydět už kdejaký lepší právník.

Praktický příklad formální dokumentace BOZP

Pokud bych měl uvést jeden příklad za všechny. Objetujte trochu času. Vytáhněte ze skříně šanon BOZP. Zkuste v něm najít směrnici: "Seznam zakázaných prací (ženám, těchotným, kojícím a mladistvím)" nebo nějak podobně nazvaný předpis. A nyní zkuste:

  1. Předpis porovnat s ustanovením vyhlášky č. 288/2003 Sb., vzpp. Není předpis náhodou pouhou citací této vyhlášky? A neměl by ustanovení vyhlášky konkrétně rozvíjet pro podmínky Vaší firmy?
  2. Najít v předpise zmínky o pracích, jako je např. porážení zvířat na jatkách, desinfekce a deratizace prostorů plyny, práce na zařízeních vysokého napětí, práce při výrobě a zpracování výbušnin, práce při výrobě léčiv, práce s azbestem nebo jiné, pro vaši firmu a vaše pracovní podmínky zcela nesmyslné zákazy.
Nebo si myslíte, že je potřeba, aby např. administrativní firma, nebo firma zabívající se zpracováním plastů, svým zaměstnancům firemním předpisem zakazovala porážení zvířat na jatkách? Pokud toto v předpise je, možná to ničemu neuškodí. A možná soudce, který bude rozhodovat o odpovědnosti, zaměstnavatele nařkne z toho, že dokumenty (tj. zákonné povinnosti), vypracoval pouze na formální úrovni.
 

Defakto zaměstnavatel, který si objedná tyto "laciné" dokumenty, je ochoten zaplatit 7200 Kč na hodinu za vypracování formálních papírů. 

Zcela běžné pak je, že v případě kontroly OIP, je tyto papíry navíc nutno přepracovat. Na to se však reklamace nevztahuje a tak je nutno uhradit další "malou" částku za jejich aktualizaci. V případě úrazu či požáru, pak jdou veškeré náklady za tyto mimořádné události na vrub zaměstnavatele. Opět není možné uplatnit reklamaci - dokument byl přece vypracován na základě podkladů a informací poskytnutých právě zaměstnavatelem a v konečném důsledku je za BOZP, dle ustanovení Zákoníku práce, odpovědný právě zaměstnavatel.

Dokumentace online

V poslední době se rozšiřuje i další velký hit na poli BOZP či PO. Je jím tzv. dokumentace online.
 

V návaznosti na výše uvedené, potom za zcela nesmyslné považuji tzv. vypracování dokumentace online. 

Toto většinou funguje tak, že zpracovateli zadáte vstupní data (stručné info o firmě) a on Vám online zpřístupní nebo zašle vypracované dokumenty. Tyto dokumenty pak většinou jen citují právní a ostatní předpisy nebo uvádějí obecně platné zásady bezpečného chování. Jen minimálně, často však vůbec, nekonkretizují, co, jakým způsobem, kdo a kdy konkrétně ve Vaší firmě musí provést. Znovu se tedy bavíme o formální dokumentaci, která z helediska právních předpisů zcela zbytečná a neprůkazná.

Slovo závěrem

Tímto článkem bych tedy zejména chtěl upozornit na nejrůznější vychytralce, kteří se na BOZP a PO snaží bez jakýchkoliv lidských, profesních a morálních zásad vydělat co nejvíce a kteří tyto obory velmi degradují a zejména, vystavují jak zaměstnavatele, tak vedoucí zaměstnance ale především i samotné zaměstnance velkým rizikům a nesnázím.

Nechci tímto článkem paušalizovat, že požární řád za 200 Kč je nutně špatný. Jsou firmy, které nabízejí určité benefity, akce nebo si cenu vynahradí prostě jinak. Chci jen upozornit na velmi rozšířený nešvar a zejména varovat všechny objednatele dokumentace --> Pro zajištění kvality je skutečně důležité si pohlídat, aby dokument jasně stanovil ono výše uvedené: "Kdo? Co? Kdy? Jak?"

 

Autor: Ing. Vít Hofman, OZO BOZP, TPO