Dokumentace BOZP, PO

19.04.2014 12:52

Dovolte mi, abych úvodem položil základní otázku. 

Proč dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany od SAW?

Protože:

  1. dokumentace je zpracována tak, aby Vám byla přínosem;
  2. dokumentace tvoří jeden celek, vzájemně funkčně propojený;
  3. dokumentace je zpracována v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů BOZP;
  4. dokumentace je zpracována na vysoké formální i obsahové úrovni;
  5. dokumentace je zpracovávána pro každého klienta individuálně;
  6. dokumentace je Vám trvale k dispozici v aktuálním znění v online systému, tj. ke všem dokumentům máte přístup kdykoliv a odkudkoliv.
Dokumentace BOZP, PO
Povinnost právnických a podnikajících fyzických osob zpracování dokumentace BOZP a PO, plyne z požadavků Zákoníku práce a Zákona o požární ochraně.
Hlavním smyslem dokumentace BOZP, PO je stanovit jasná pravidla pro organizaci práce ve vztahu k BOZP a PO tak, aby nedocházelo k úrazům, požárům a jiným negativním stavům ohrožujícím životy a zdraví osob, popř. též životní prostředí a majetky.
Tato pravidla jsou prostřednictvím dokumentace dána na vědomí zainteresovaným osobám. Dokumentace BOZP, PO slouží také jako důležitý podklad pro školení BOZP, PO.
 
Zpracování dokumentace BOZP můžete nezávazně poptat zde.
Více informací o dokumentaci BOZP naleznete na  této stránce , o dokumentaci PO potom zde.