Deset zaručených rad, abyste nesletěli ze žebře

22.04.2015 10:21

Nejčastějším prostředkem ke zvýšení místa práce, hned po židlích, stoličkách, stolech, kbelících, paletách apod., je žebřík. Žebříků dnes na trhu naleznete nepřeberné množství, od jednoduchých, výsuvných, skládacích, dvojitých až po autožebříky.

Právě  pády ze žebříků tvoří velkou část koláče počtu pracovních úrazů.

Pro bezpečné použití každého žebříku přitom stačí dodržet pár základních bezpečnostních zásad.

Každému zaměstnavateli, jehož zaměstnanci při práci používají žebříky, doporučujeme a zároveň nabízíme:

  1. provedení řízení rizik ve vztahu k žebříkům, tj. identifikace nebezpečí, hodnocení rizik návrh opatření, zpracování dokumentace o rizicích a komunikaci rizik s relevantními zaměstnanci, dle požadavků zákoníku práce;
  2. vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu, kterým se upraví zásady bezpečného použití žebříků v podmínkách zaměstnavatele;
  3. zajištění školení o právních a ostatních předpisech BOZP, ve vztahu k žebříkům, dotčených zaměstnanců;
  4. provedení kontrol provozuschopnosti (někdy nesprávně označovaných jako revize), používaných žebříků a vypracování kontrolní zprávy.
Zásady použití žebříku
Tak takhle, takhle by to nešlo!
 

Desatero bezpečné práce na žebříku

Rada 1: Výběr žebříku

Použijte pro práci vhodný žebřík (materiál, nosnost, stabilita, délka apod. Nezapomeňte, že žebřík, který používáte k výstupu na zvýšenou plochu - např. rovnou střechu, musí tuto plochu přečnívat nejméně o 1.1 m, čímž vytvoří přirozené zábradlí).

Rada 2: Ustrojení při práci

Vhodně se pro práci ustrojte (zejména použijte vhodné boty s dostatečně pevnou podrážkou a odpovídajícím vzorkem, pro omezení rizika podklouznutí, přiléhavý oděv, které omezí riziko zachycení, případně též použijte pracovní rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní přilbu).

Rada 3: Kontrola žebříku

Před použitím žebříku řádně překontrolujte (mechanická poškození, uvolněné či chybějící části, poškozené bezpečnostní prvky včetně patek žebříku, nečistoty na žebříku apod.).

Rada 4: Ustavení žebříku

Před výstupem, žebřík řádně ustanovte na pracovním místě (pozor na měkký povrch, aby se podélníky - patky, nezabořily do země, pokud hrozí riziko podklouznutí, žebřík je nutno proti tomuto zajistit - zarážky nebo uvázání, příčníky - "šprušle" musejí být vodorovně, sklon žebříku volte nejméně 2,5 : 1 - pozor na prolomení žebříku a pozor na převrácení žebříku, i s vámi, dozadu).

Rada 5: Dopadový prostor - jako do bavlnky

Před výstupem na žebřík vykliďte prostor u paty žebříku (u paty žebříku musí být ponechán volný prostor alespoň 0,6 m; přestože spadnout nechcete, s možným pádem počítejte a vše z prostoru, kam byste mohli dopadnout, odstraňte - zejména ostré předměty, o něž se můžete poranit nebo na ně napíchnout).

Rada 6: 2x více rukou, nežli nohou a naopak

Při výstupu / sestupu na žebříku dodržujte zásadu tříbodového kontaktního systému (dvě nohy na žebříku + jedna ruka; dvě ruce na žebříku + jedna noha) a buďte vždy čelem k žebříku, rukama se držte příčníků ("šprušlí"), nikoli podélníku.

Rada 7: Výstup a sestup

V každém okamžiku výstupu / sestupu či práce na žebříku, mějte k dispozici možnost pevného úchopu alespoň jednou rukou (pozor na obouruční práce), nikdy nestoupejte na poslední stupně žebříku.

Rada 8: Dohled ano, pomoc ne

Na žebříku pracujte samostatně (na žebříku smí pracovat pouze jedna osoba, je zakázáno nechat si žebřík přidržovat jinou osobou - pokud žebřík není stabilní, musí se ustanovit jinak, lépe nebo použít jiný žebřík, např. opatřený stabilizátorem).

Rada 9: Žádnou motorovku, prosím

Ze žebříku provádějte jen lehké manuální práce (na žebříku nepoužívejte těžká nářadí, např. motorové pily, sbíjecí kladiva apod.).

Rada 10: Dejte si tu práci a žebřík posuňte

Nevyklánějte se ze žebříku (pracujte pouze tam, kde bezpečně dosáhnete, aniž byste museli trup těla vychýlit z roviny žebříku).