Bezpečnost práce "u PC" - část 1.

14.02.2014 22:18

Práce s PC, ať už doma či v zaměstnání, je stále rozšířenější činností. Nese sebou však značná zdravotní rizika, aniž by si to většina z nás uvědomovala.

Proto se v tomto seriálu člnáků zaměřím na problematiku bezpečnosti práce při častém používání PC. Zejména se zaměřím na nejdůležitější faktory, které tuto bezpečnost ovlivňují. Jsou jimi především pracovní místo a fyzikální faktory tohoto místa, PC stůl, židle, monitor, klávesnice a myš.

Hned úvodem podotknu, že notebooky neslouží pro trvalou práci. Za trvalou práci považujme více než 2 hodiny denně.

Zdraví osoby, která pracuje s PC, je ohroženo hned z několika hledisek. Především se jedná o ohrožení zraku, ohrožení rukou a ohrožení pohybového aparátu (záda, nohy). Rizika lze eliminovat poměrně jednoduchým způsobem. Výběrem správného PC hardwaru (monitor, klávesnice, myš), výběrem správného stolu (většina dnes běžně dostupných PC stolů je zcela nevhodná), výběrem správné židle a zejména správným použitím uvedených komponent. Protože skutečnost, že máme ty nejlepší „komponenty“ pro práci s PC ještě nezajistí, že tuto práci děláme bezpečně. 

Prvním důležitým předpokladem je dostatek prostoru, který umožní vhodné umístění stolu, na něm monitoru, klávesnice a myši a židle u něj.

V dnešním, prvním článku, se podíváme na zub zejména správnému PC stolu.

 

Typicky špatná praxe při práci s PC.

počítačový stůl - ergonomie

Autor obrázku: U.S. Navy photo by Corinna Duron; zdroj: https://en.wikipedia.org, licence: Public domain; Wikimedia Commons

Ideální stůl pro práci s PC

Jak tedy poznat a vybrat správný PC stůl? Nechci tu nikomu dělat reklamu ani antireklamu, takže se to pokusím shrnout v obecné rovině.

Ideální PC stůl musí být:

  1. velmi bytelný: jakmile se vám při práci „třepotá“, nebude to nikdy ono;
  2. dostatečně vysoký: alespoň 75 cm pro průměrně vzrostlého Čecha (pozn.: některé lepší stoly, jsou i výškově nstavitelné);
  3. dostatečně velký: tj. pracovní deska musí umožnit pohodlné uspořádání monitoru, klávesnice přesně před ním (ne vedle) a myši. Pro myš doporučuji na stole vyhradit prostor alespoň 350 x 350 mm;
  4. pohodlný: jakmile je v prostoru, kde má mít uživatel stolu nohy, zřízena jakákoliv polička, šuplík, přihrádka nebo i jiná vymoženost, buďte si jistí tím, že takový stůl opravdu nechcete;
  5. bez výsuvné přihrádky pro klávesnici „pod deskou stolu“; výsuvná přihrádka může mít své opodstatnění a může být za jistých okolností i výhodná, to ale musí být velmi kvalitně navržena a provedena, což u (odhadnu) 95% běžně dostupných stolů není;
  6. správně barevně provedený: pro dobrý pocit z práce je vhodné, pokud stůl lahodí Vašemu oku. Zejména bych nedoporučil pořizovat velmi světlé stoly a lesklé stoly, které mohou být zdrojem nepříjemných slunečních odlesků a zbytečně mohou zatěžovat oči;
  7. vybaven dostatkem pomocných ploch a „zařízení“, jako jsou šuplíky, přihrádky apod. Stojánek na hrnek může přijít také vhod, zejména pro hyperaktivní jedince, u nichž hrozí vysoké riziko rozlití si kávy na dokumenty a klávesnici.

K výběru stolu si dovolím ještě jednu poznámku. V běžných prodejnách v ČR (teď si vymyslím názvy), jako je např. ASK* n***tek a I**a, s největší pravděpodobností správný PC stůl nikdy nekoupíte.

Autor článku: Ing. Vít Hofman, OZO BOZP, TPO