Bezpečnost práce. A proč vlastně?

08.03.2015 18:52

Každý zaměstnanec má za vykonanou práci právo na mzdu, plat nebo odměnu za práci. Přesně takto to stanoví Zákoník práce. 

Tentýž zákon úplně stejně stanoví právo každého zaměstnance na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Těžké pracovní podmínky - zátěž zrakem

Není právo, jako právo. Nebo ano?

Ptám se tedy. Proč téměř žádného zaměstnavatele nenapadne, zaměstnávat zaměstnance bez práva na mzdu?
A proč existují tisíce zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zaměstnance, aniž by pro ně zajistili alespoň to naprosté minimum z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Těžké pracovní podmínky - zátěž teplem, prach

A z opačného pohledu. Proč by téměř nikdo nešel pracovat do zaměstnání, bez nároku na mzdu? A proč tisíce zaměstnanců pracují bez nároku na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Skutečně věřím, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci v takovém pojetí, v němž je v Česku přijata, je jedním z těch pilířů, na nichž stojí celý stát, a díky němuž se můžeme považovat za vyspělou zemi. 

Právo na zajištění bezpečných pracovních podmínek je navíc, i našim ústavním právem. Což svědčí o jeho důležitosti.

Pochopme, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci není pouze o nošení přileb. Jedná se o multidisciplinární obor, který se prolíná i do oblastní jako jsou např. pracovní doba, přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, odměna za práci, sociální zázemí na pracovišti, pracovní tempo, vzhled a úklid na pracovištích a mnohé mnohé další oblasti.

Těžké pracovní podmínky - prach

Ve státech, kde je bezpečnost a ochrana zdraví při práci doposud v pozadí, se pracovní podmínky blíží podmínkám podobným z dob otrokářství. 

Važme si proto toho, že na bezpečnost máme právo. Nedovolme nezodpovědným zaměstnavatelům, aby naše životy a zdraví využili ve svůj osobní prospěch. Naučme se svému právu na zajištění bezpečnosti dávat stejnou důležitost, jako právu na odměnu za práci. 

Zdraví má člověk jen jedno. A do práce rozhodně nechodíme proto, abychom tam o toto zdraví přišli.

A jak jste na tom vy? Uvědomujete si svá práva a bráníte si je? Nebo po sobě klidně necháte jen tak šlapat? Diskuse je níže pod článkem. 

Těžké pracovní podmínky - fyzická námaha

Autor: Ing. Vít Hofman

OZO BOZP, TPO