Anonymní hlášení závad BOZP / PO

02.02.2016 09:55

Na první pohled se to může zdát jako nějaké nabádání k práskačství či udavačství, chcete-li. Smyslem však rozhodně není nikoho poškozovat. Hlavním smyslem celé myšlenky je, pomoci ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. požární ochrany ve firmách a společnostech.

Závady na pracovištích

Nutí Vás zaměstnavatel do takovýchto nebezpečných pracovních postupů? Ohlašte to!

Při diskusích se samotnými zaměstnanci často nabývám dojmu, že je něco trápí. Avšak mluvit o tom nechtějí. Teprve po nějaké době přemlouvání a vysvětlování, že já jsem tu zejména pro ně, poleví a sdělí mi některé ze svých problémů na pracovištích.

Hlavním problémem je, že se o těchto problémech, nedostatcích, či prostě závadách bojí mluvit. Ať už ze strachu s případných postihů či propuštění nebo prostě z důvodu, že stejně případnou nápravu nepovažují za reálnou.

Nekdy se skutečně jedná o velmi závažné nedostatky, jindy jde doslova o drobnosti, které je zcela snadné z pracovního procesu odstranit.

Nabízím proto všem zaměstnancům jedinečnou možnost, bezplatně a anonymně upozornit na nedostatky v oblastech BOZP a PO na svých pracovištích nebo při pracovních činnostech, které vykonávají.

Zejména může jít o nedostatky v oblastech:

  • pracovní doby, přestávek v práci, doby odpočinku;
  • fyzického stavu pracovišť;
  • školení BOZP / PO;
  • používaných strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí nebo technického vybavení pracovišť;
  • pracovních a technologických postupů (např. manipulace s břemeny, práce ve výškách, práce v uzavřených prostorech, svařování, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, pracovní tempo apod.);
  • poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků;
  • řešení pracovních úrazů (rovněž můžete využít facebook skupinu: pracovní úraz);
  • atd.

Pro ohlášení slouží jednoduchý formulář, který ode dneška vždy naleznete v pravém rychlém menu webu, na úvodní straně webu potom v patičce nebo na adrese www.bezpecnostpraceuh.cz/ohlaseni

Pomocí formuláře můžete podat základní informace o závadě a popř. nahrát např. fotografie nebo jiné soubory dokumentující závadu.

Oznámenými závadami se budu neprodleně zabývat. Zejména dle jejich závažnosti bude rozhodnuto o dalším postupu.