Akční nabídka: audit a kontrola BOZP zdarma!

07.11.2014 15:03

Všem, kteří se rozhodli, že to s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP), potažmo i s požární ochranou (PO) myslí vážně, je určena tato mimořádná akční nabídka.

Zcela zdarma provedeme audit dokumentace a dokladů BOZP / PO a rovněž i fyzickou kontrolu pracovišť

Nabídka se vztahuje na jednu Vámi zvolenou provozovnu. Nabídka není podmíněna žádnými dalšími závazky. V případě vzdálených provozoven (od Uherského Hradiště), mohou být účtovány náklady na dopravu, o čemž budete spraveni po zaslání poptávky.

O provedeném auditu / kontrole bude vypracován doklad, s uvedením všech zjištěných skutečností, zejména tedy zjištěných nedostatků, bezpečnotních závad a doposud neřízených rizik, včetně návrhu na zlepšení již fungujících opatření BOZP a rovněž budou v dokladu uvedena navržená opatření a činnosti, směřující k odstranění zjištěných neshod. 

U každé zjištěné neshody je uveden odkaz na konkrétní ustanovení právního předpisu či technické normy, ke kterým se vztahuje

Vzhledem k uvedení konkrétních ustanovení předpisů / norem, si můžete být jisti tím, že kontrola není účelová a že veškeré zjištěné nedostaky, jsou skutečné. 

Díky vypracovanému dokladu budete moci systematicky začít odstraňovat zjištěné neshody a dosáhnout tak souladu s požadavky právních a ostatních předpisů BOZP, což je velmi důležitý předpoklad, pro případné se zřeknutí odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz, nemoc z povolání či požár.

Využítím této nabídky získáte navíc ucelený přehled o stavu BOZP / PO ve vaší firmě. 

Není málo zaměstnavatelů, kteří si myslí, že BOZP řeší poctivě, ale...

Plnění úkolů prevence rizik a úkolů požární ochrany, zajišťují zaměstnavatelé buď vlastním zaměstnancem nebo nebo dodavatelsky, externí firmou. U vlastního zaměstnance je velké riziko vzniku tzv. pracovního stereotipu a pracovní slepoty, často mohou zaměstnancům chybět dostatečné praktické zkušenosti pro aplikování konkrétních zákonných ustanovení. V případě dodavatelských firem vzniká zase riziko v tom, že firma se snaží maximalizovat svůj zisk. Toho se často snaží dosáhnout tím, že provádí pouze "známé" a "snadné" úkoly a ty ostatní, které jsou náročné na čas, odbornost, buď neprovádí vůbec nebo provádí jen formálně, např. pomocí různých komerčních softwarů (tipicky hodnocení rizik, genorované programem ROVS Rizika na PC; program dokáže během cca 10 min klikání, vygenerovat až 100vky papírů "rizik". Firma Vám je pak prodá za nemalý peníz - výsledek - firma pěkně vydělá, vy pěkně proděláte. Tato rizika totiž jsou opravdu na formální úrovni a neodrážení skutečný stav ve firmě). Dalším rizikem dodavatelských firem je neodbornost zaměstnanců a jejich malá motivace, zejména potom finanční.

Požár provozovny
I takhle to může dopadnout...

Zaměstnavatel, neznalý problematiky BOZP, se tak může stát obětí sám sebe. Důležité je pamatovat na fakt, že za bezpečnost osob na pracovištích zaměstnavatele, dle Zákoníku práce, odpovídá zaměstnavatel a nikdo jiný! Proto by mělo být v jeho silách, udělat pro bezpečnost maximum.

Provedením auditu / kontroly "osobou zvenčí" získáte skutečně nestranný pohled na věc.

Ještě Váháte? A proč? Nic Vás to nestojí! Nic neztratíte! Jen získáte!

Bezpečnost práce, požární ochrana Uherské Hradiště - SAW LOGO
Volejte +420 730 732 751
Piště na info@bezpecnostpraceuh.cz