Certifikáty / osvědčení

Platnost živnostenského oprávnění si můžete kdykoliv ověřit v rejstříku ekonomických subjektů 
 

Diplom: bezpečnostní inženýr

Diplom Ing. Vít Hofman - bezpečnostní inžnýrství

 

Osvědčení: odborná způsobilost v BOZP

Osvědčení Ing. Vít Hofman - OZO BOZP

 

Osvědčení: odborná způsobilost v PO

Osvědčení Ing. Vít Hofman - technik požární ochrany